Δήλωση Απορρήτου

Ρητώς σας γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία των Μελών
και πελατών της Greekferries Club, τηρούνται
σε ασφαλείς Servers, σε αρχείο κωδικοποιημένα
με μόνο σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία.

Δεν μεταβιβάζονται δεν γνωστοποιούνται σε Τρίτους.