Privacyverklaring

We informeren u uitdrukkelijk dat de gegevens van de leden
en klanten van Greekferries Club in beveiligde servers worden
geimporteerd in gecodeerde bestanden met als enig doel
het informeren en communiceren met de klant.

Er worden geen gegevens overgedragen of aan derden meegedeeld.